รัศมีอนันต์สตูดิโอขอโทษสำหรับความไม่พอใจและการบาดเจ็บใน 6-month-16 เครื่องสำอาง